ரவா பர்பி

இனிப்பு 313 Last Update: Sep 14, 2019 Created: Sep 14, 2019
ரவா பர்பி
 • Serves: 3 People
 • Prepare Time: 10
 • Cooking Time: 10
 • Calories: -
 • Difficulty: Medium
Print

ரவா பர்பி - குழந்தைகள் இதை ரசித்து உண்பார்கள்! ரவா பர்பி எப்படி சமைக்கலாம் என்பதை பார்க்கலாம்!

Ingredients

Directions

 1. முதலில் ஒரு பாத்திரத்தில் ரவாவை போட்டு வறுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
 2. பின்பு ரவாவை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு, சிறிது நெய் ஊற்றி, பிறகு சீனியைப் போட்டு பாலை ஊற்றவும்.
 3. அதன் பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் ஊற்றி அதில் ஏலக்காய், முந்திரிபருப்பு, திராட்சை போட்டு பொறித்து அதில் போடவும்.
 4. கொஞ்சம் அதிகமாக நெய் ஊற்றினால் சுவையாக இருக்கும்.
 5. இதை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு கேக் மாதிரி வெட்டியும் சாப்பிடலாம்.

ரவா பர்பி • Serves: 3 People
 • Prepare Time: 10
 • Cooking Time: 10
 • Calories: -
 • Difficulty: Medium

ரவா பர்பி - குழந்தைகள் இதை ரசித்து உண்பார்கள்! ரவா பர்பி எப்படி சமைக்கலாம் என்பதை பார்க்கலாம்!

Ingredients

Directions

 1. முதலில் ஒரு பாத்திரத்தில் ரவாவை போட்டு வறுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
 2. பின்பு ரவாவை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு, சிறிது நெய் ஊற்றி, பிறகு சீனியைப் போட்டு பாலை ஊற்றவும்.
 3. அதன் பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் ஊற்றி அதில் ஏலக்காய், முந்திரிபருப்பு, திராட்சை போட்டு பொறித்து அதில் போடவும்.
 4. கொஞ்சம் அதிகமாக நெய் ஊற்றினால் சுவையாக இருக்கும்.
 5. இதை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு கேக் மாதிரி வெட்டியும் சாப்பிடலாம்.

You may also like

Add Your Comment

Newsletter

Sign up to receive email updates on new recipes.