#பெப்பர்சிக்கன்

Spicy Pepper Chicken – One of the most favorite Chicken recipe – கமகமக்கும் பெப்பர் சிக்கன்By Manakkum SamayalSpicy Pepper Chicken - This recipe is one of the most favorite dishes for all of us. The pepper taste on the chicken is the secret behind this recipe which makes this so tasteful. Try this at your home. கமகமக்கும் பெப்பர் சிக்கன் நம் வீட்டிலேயே எளிதாக எப்படி சமைக்கலாம்
Close Bitnami banner
Bitnami