#சாம்பார்

Idly Sambar – Best Sambar for Idly or dosa recipe – தனிச் சுவை மிக்க இட்லி சாம்பார்By Manakkum SamayalIdly Sambar - This is one of the best addons for Idly or dosa recipe. The taste of this Idly sambar is totally mesmerizing and unstoppable. Try this recipe and share your feedback and comments with us. தனிச் சுவை மிக்க இட்லி சாம்பார் வீட்டிலேயே செய்வது எப்படி?
Close Bitnami banner
Bitnami